Minimum 12 dönüm sera kurulmaktadır. Üreticilerimizin hasat edecekleri ürünlerini seralarından satın alıyoruz.

Her arazi geometrisi için bu teknolojiyi uygulamak mümkündür. Ancak seralarda işletme maliyetlerinin düşürülmesi, sera yatırımının tonaj başına minimum ve verimin maksimum olması için sera ölçüleri optimize edilmiştir.

12 dönümlük ideal bir Miracle Seranın kurulabilmesi için en az 18–20 dönüm arazi büyüklüğünün olması gerekmektedir. Çünkü bu alanda kaliteli domates üretimi işletmeciliğinin gerektirdiği başka yapılara da ihtiyaç vardır. Hatta mümkünse seranın amortisman süresi kısa olduğu için yatırımcımızın genişleme potansiyelini de düşünerek daha büyük alanlara sahip olması tavsiye edilir.

Mümkünse tarıma elverişli topraklar seçilmemelidir. Çünkü kuracağımız seranın toprak ile bağlantısı olmayacaktır. İstenilen asgari şartlar ise;

Yatırımcılarımıza farklı alternatiflerden oluşan satış planımızı sunuyoruz. Yatırımcımız, bütçesine ve kendisine en uygun olanı seçebiliyor. Bunun için geliştirmiş olduğumuz iş yapış biçimimiz aşağıdaki gibidir.

Miracle konseptimiz:

Sera dış ve iç konstrüksiyonunu bedeli karşılığında anahtar teslimi kuruyoruz. Belirlediğimiz teknik şartnameye göre daha önce bir benzeri olmayan bize özgü seraların dış konstrüksiyonunu ve Know How’ın bulunduğu iç konstrüksiyonunu belirlenen zamanda teslim ediyoruz. Yatırımcılarımız, anahtar teslim sera kurulum bedelini ödemekle mükelleftirler. En az proje bedelinin %25’ini peşin ödeyip, diğer kalanını bankaların sağladığı uzun vadeli cazip kredilerle gerçekleştirebilirler.

Yatırımcımıza özel yöntemlerle üretmiş olduğumuz fideyi biz sağlıyoruz. Fide, gübre, ilaç, ambalaj, hasat sandıkları, arı kolonisi, vs tüm girdilerini, satın aldığımız fiyattın üzerine %1 ilave ederek, biz satıyoruz.

Üretilen ürünlerin tamamını satın alıyoruz. Domates fiyatlandırmada yatırımcılarımıza günün piyasa koşullarına göre fiyat teklifi vererek, ürünleri yatırımcılarımızdan satın alıyoruz.

Miracle Sera sistemi, bu dünyada eşi benzeri olmayan, ileri teknoloji kullanılan bir sistemdir. Miracle sera iç konstrüksiyonu bilinen, geleneksel seralara benzemez. En gelişmiş otomasyon sistemi kullanılmıştır. Sera son derece teknolojik ve modern donanımlara sahiptir. Ayrıca, sistemin en büyük avantajı, normal koşullarda 60-120 LT su ile elde edilen 1 kg domatesi sadece 6 lt su ile üreterek, kısıtlı kaynakların söz konusu olduğu günümüz dünyasında, maksimum su tasarrufu sağlamasıdır. Öte yandan geleneksel domates yetiştiriciliğinde kullanılan ilaç miktarı 100 birim iken Miracle Sera sisteminde sadece 0,6 birimdir. Amaç; kullanılan ilaç miktarını minimuma düşürmek, hatta hiç kullanmamaktır. Gübre tüketimi de diğer topraksız tarım teknolojilerinden 2, 3 kat daha azdır. Tüm bunların yanında diğer topraksız tarım yapan seralardan yaklaşık 2 – 2,5 kat daha fazla mahsul alımı söz konusudur.

Ürünün birim maliyeti ve verimi için iklim koşulları çok önemlidir. Seracılıkta verim, kalite ve tonajı etkileyen en önemli unsurların başında bölgenin sıcaklık değerleri ve güneşlenme süresi gelir. Bölgenin güneşlenme süresinin iyi olması gerekmektedir. İklim koşulları uygun olursa hem ürün daha kaliteli olur, hem de tonajı daha yüksek olur. Ayrıca kış aylarında ılıman bölgelerde sıcaklık değerleri yüksek olduğu için ısıtma giderleri minimuma inecek ve ürün maliyeti de oldukça düşük olacaktır. Isıtma gideri sera için en büyük işletme giderlerindendir. Verimli bir üretim için seranın iç sıcaklığı 14 derecenin altına düşmemelidir. Isıtma maliyetlerini minimuma çekmek için yapılacak en önemli bir diğer şey de; jeotermal bir alanda seracılık yapmaktır. Jeotermal sıcak su ile sera içindeki sıcaklık en optimum seviyeye (16–20 derece) daha kolay getirileceğinden ürün tonajı da daha fazla artacaktır. Eğer sera jeotermal sıcak su ile ısıtılmayacaksa, bölgenin sıcaklık değerlerinin yüksek olması gerekmektedir. Dolayısıyla güney, batı, güneydoğu bölgelerinde yapılması daha makuldür.

Uygun bölgelerde seranın kurulması ve iyi yetiştiricilik yapılması (domates bakımı) durumunda seranın geri dönüş süresi 4–5 yıl arasında değişir.

  • Yetiştiricilik konusunda çok hassas olunmalıdır. Sistemin bitkileri çok iyi ve hızlı beslemesi nedeniyle hızlı büyüme söz konusudur. Hızlı büyüyen bitkilerin bakımı da hızlı ve özenli yapılmalıdır. Bakımdaki kusurlar bitkinin vereceği ürün miktarını etkiler.
  • Hijyen kurallarına çok dikkat edilmelidir. Bitkilerin hastalanmaması birincil öncelik olmalıdır.
  • Serada bakım onarım çalışmaları titizlikle yapılmalıdır.
  • Yetkililer tarafından verilen yetiştiricilik ve bakım eğitimlerinin yatırımcı tarafından birebir uygulanmalıdır.